Helgerudkvartalet - Pattern
05-03-21 av Helgerudkvartalet

Arkitektens visjon og tanker om Helgerudkvartalet

«Vi gleder oss til å være med videre i utviklingen av et prosjekt vi er overbevist om at kommer til å bli et attraktivt boligtilbud i Sandvika sentrum, og være med på å ta Sandvika inn i en urban og bærekraftig morgendag»


Helgerudkvartalet er en del av fortetningsstrategien til kommunen som skal tilrettelegge for at Sandvika skal bli en aktiv fjordby som er attraktiv for gående og syklende, med små avstander og god tilgang til grønne og blå kvaliteter på alle kanter.

Dagens sentrum har en tydelig kvartalsstruktur med bebyggelsen som henvender seg med åpne næringsfasader mot byrommene i tilstøtende gater og torg. «Prosjektets base vil forholde seg til gaterommene på samme måte som klassisk byarkitektur gjør, og underbygge, forsterke og fornye disse byrommene. På den måten bidrar det til å styrke et aktivt liv på gateplan som alltid har vært et kjennetegn for sentrum av Sandvika øst.» sier arkitekt og prosjektansvarlig Erlend Bauck Sole.

Over basen ligger boligbyggene luftig plassert, og bindes sammen av en felles, grønn takhage med utsiktspunkt, lek og andre oppholdsarealer hvor man kan nyte solnedgangen med panoramautsikt over Sandvikas sjøfront og Rådhuset i sør, og de grønne åsene som omkranser byen i øst, vest og nord.

LPO Arkitekter

Miljø og klima

Prosjektet har høye ambisjoner for miljø og klima. «Materialene skal være robuste, nøye planlagt i et bærekraftperspektiv, der det samlede karbonutslippet knyttet til fremstilling, transport, montasje og gjenbruk tas med i beregningen,» sier Sole og forklarer at det vil benyttes flere innovative produkter. «Ett av dem er lavkarbonbetong som kan bidra positivt til utslippsregnskapet.»