Helgerudkvartalet - Pattern

Byggestatus

Siste oppdatering

Hva skjer på byggeplassen nå?


Utenfor gjerdet graves det nå for ny OPI-kanal i Kinoveien. Det skal forberedes for høyspent og andre tekniske føringer. Fortauet og deler av veien vil graves opp, men det vil være gang- og kjørevei forbi mens arbeidet pågår.


Arbeidstid blir mandag – torsdag kl 07-19 og grunnet mye eksisterende infrastruktur i bakken er det usikkert hvor lenge dette vil vare. Foreløpig estimat er inntil primo oktober 2023.


For øvrig er det hovedsakelig betongarbeider og prefabmontasje som pågår innenfor byggegjerdet nå.


Støyende arbeid


Det pågår for tiden ikke særskilt støyende arbeider på byggeplassen vår.Byggekamera - følg utviklingen på prosjektet

Overordnet om byggeprosjektet

Prosjektet, på til sammen ca. 56 000 m2, gjennomføres som en totalentreprise, der Skanska er totalentreprenør, Øst-Riv er riveentreprenør, og Andenæs Eiendom er byggherre.


Prosjektet innebærer riving av dagens Helgerudgård, Kredittkassegård og P-huset over Jørgen Kanitzgate. Så skal det bygges offentlig tilgjengelig p-hus i kjeller, ca. 4000 m2 forretning i gateplan, ca. 20 000 m2 kontor i Plan 2-5 og ca. 220 leiligheter i Plan 6-15. Hele prosjektet skal miljøsertifiseres i BREEAM på nivå Excellent.


Prosjektet er første fase av planlagt transformasjon i Sandvika Sentrum Øst. Gater og torg rundt den nye bebyggelsen vil samtidig få nye overflater og møblering.


For å informere om fremdrift og arbeider som påvirker naboer og publikum i særlig grad skal denne nettsiden oppdateres kontinuerlig, i hovedsak med infoskriv som etter planen skal publiseres hvert kvartal, og som tar for seg arbeider i nær fremtid.


Se også Skanskas prosjektblogg:


https://blogg.skanska.no/helgerudkvartalet


Foreløpige hovedmilepæler i prosjektet

2023


Oppstart betongarbeider kjeller – 1. kvartal


Oppstart byggearbeider over terreng – 4. kvartal


2024


Ferdigstilt råbygg – 2. kvartal


Første ferdigstilling næringsarealer – 4. kvartal


Første ferdigstilling boliger – 4. kvartal


2025


Siste ferdigstilling næringsarealer – 2. kvartal


Siste ferdigstilling boliger – 3. kvartal

Arbeider i kommende periode

Her publiserer vi informasjonsskriv om arbeider som pågår og er planlagt i kommende periode.


Informasjonsskriv til naboer Helgerudkvartalet nr28 1. juni 2023
Kontaktinformasjon

Prosjektets SHA-rådgiver og nabokontakt
Kirsten Skaare - +47 416 35 160
kirsten.skaare@prodecon.no


Skanska
Totalentreprenør
www.skanska.no