Helgerudkvartalet - Pattern

Byggestatus

Siste oppdatering

Justert plan for oppstart maskinell riving av byggene (med hydraulisk saks): mandag 27. september.

Overordnet om byggeprosjektet

Prosjektet, på til sammen ca. 56 000 m2, gjennomføres som en totalentreprise, der Skanska er totalentreprenør, Øst-Riv er riveentreprenør, og Andenæs Eiendom er byggherre.


Prosjektet innebærer riving av dagens Helgerudgård, Kredittkassegård og P-huset over Jørgen Kanitzgate. Så skal det bygges offentlig tilgjengelig p-hus i kjeller, ca. 4000 m2 forretning i gateplan, ca. 20 000 m2 kontor i Plan 2-5 og ca. 220 leiligheter i Plan 6-15. Hele prosjektet skal miljøsertifiseres i BREEAM på nivå Excellent.


Prosjektet er første fase av planlagt transformasjon i Sandvika Sentrum Øst. Gater og torg rundt den nye bebyggelsen vil samtidig få nye overflater og møblering.


For å informere om fremdrift og arbeider som påvirker naboer og publikum i særlig grad skal denne nettsiden oppdateres kontinuerlig, i hovedsak med infoskriv som etter planen skal publiseres hvert kvartal, og som tar for seg arbeider i nær fremtid.

Foreløpige hovedmilepeler i prosjektet

2021
Oppstart rivearbeider, innvendig - juli
Oppstart rivearbeider, konstruktivt - september
2022

Oppstart grunnarbeider - februar
Oppstart betongarbeider kjeller - oktober
2023

Oppstart byggearbeider over terreng - april
2024

Ferdigstilling næringsarealer, første del - oktober
Ferdigstilling leiligheter, første del - desember
2025

Ferdigstilling hele Helgerudkvartalet - august

Arbeider i kommende periode

Her publiserer vi informasjonsskriv om arbeider som pågår og er planlagt i kommende periode.


• Link til infobrev nr.1 - 25.08.2021 >>

Webkamera

Se live bilder fra byggeplassen fra vår webkamera


Kontaktinformasjon

Prosjektets HMS ansvarlig og nabokontakt
Kirsten Skaare - +47 41 63 51 60
kirsten.skaare@prodecon.no


Skanska
Totalentreprenør
www.skanska.no


Øst-Riv
Riveentreprenør

www.ost-riv.no