Helgerudkvartalet - Pattern

Byggestatus

Siste oppdatering

Riving av Helgerudgården starter uke 49 - tygging av betong vil skje fra Rådmann Halmrastsvei. Det pågår også gravearbeider i Malmskriverveien, men veien vil til enhver tid være kjørbar. Ved behov benyttes manuell dirigering av trafikk.

Overordnet om byggeprosjektet

Prosjektet, på til sammen ca. 56 000 m2, gjennomføres som en totalentreprise, der Skanska er totalentreprenør, Øst-Riv er riveentreprenør, og Andenæs Eiendom er byggherre.


Prosjektet innebærer riving av dagens Helgerudgård, Kredittkassegård og P-huset over Jørgen Kanitzgate. Så skal det bygges offentlig tilgjengelig p-hus i kjeller, ca. 4000 m2 forretning i gateplan, ca. 20 000 m2 kontor i Plan 2-5 og ca. 220 leiligheter i Plan 6-15. Hele prosjektet skal miljøsertifiseres i BREEAM på nivå Excellent.


Prosjektet er første fase av planlagt transformasjon i Sandvika Sentrum Øst. Gater og torg rundt den nye bebyggelsen vil samtidig få nye overflater og møblering.


For å informere om fremdrift og arbeider som påvirker naboer og publikum i særlig grad skal denne nettsiden oppdateres kontinuerlig, i hovedsak med infoskriv som etter planen skal publiseres hvert kvartal, og som tar for seg arbeider i nær fremtid.

Foreløpige hovedmilepeler i prosjektet

2021
Oppstart rivearbeider, innvendig - juli
Oppstart rivearbeider, konstruktivt - september
2022

Oppstart grunnarbeider - februar
Oppstart betongarbeider kjeller - oktober
2023

Oppstart byggearbeider over terreng - april
2024

Ferdigstilling næringsarealer, første del - oktober
Ferdigstilling leiligheter, første del - desember
2025

Ferdigstilling hele Helgerudkvartalet - august

Arbeider i kommende periode

Her publiserer vi informasjonsskriv om arbeider som pågår og er planlagt i kommende periode.


• Link til infobrev nr.1 - 25.08.2021


• Link til infobrev nr 2 - 26.09.2021


• Link til infobrev nr 3 - 27.10.2021

Webkamera

Se live bilder fra byggeplassen fra vår webkamera


Kontaktinformasjon

Prosjektets SHA-rådgiver og nabokontakt
Kirsten Skaare - +47 41 63 51 60
kirsten.skaare@prodecon.no


Skanska
Totalentreprenør
www.skanska.no


Øst-Riv
Riveentreprenør

www.ost-riv.no