Helgerudkvartalet - Pattern

Byggestatus

Siste oppdatering

Hva skjer på byggeplassen nå?


Helgerudkvartalet reiser seg nå i full høyde over Sandvika.


S8, nærmest sjøen, er elementmontasjen ferdig og det pågår arbeider på fasaden og innvendig. Det er hektisk aktivitet hvor alle fag er i full gang.


S7, nærmest jernbanen, er elementmontasjen godt i gang. Råbygg ferdigstilles utover høsten. Det pågår innvendige arbeider i kjelleretasjene og klimavegger er påbegynnt i plan 1.


Vi er også godt i gang med en del infrastrukturarbeider. Bærum Kommune monterer røranlegg i ny kulvert innenfor byggegjerdet. Oslofjord Varme legger ny fjernvarme og fjernkjøle trasee fra Rådhuset og opp Anton Walles vei.

Overordnet om byggeprosjektet

Prosjektet, på til sammen ca. 56 000 m2, gjennomføres som en totalentreprise, der Skanska er totalentreprenør, Øst-Riv er riveentreprenør, og Andenæs Eiendom er byggherre.


Prosjektet innebærer riving av dagens Helgerudgård, Kredittkassegård og P-huset over Jørgen Kanitzgate. Så skal det bygges offentlig tilgjengelig p-hus i kjeller, ca. 4000 m2 forretning i gateplan, ca. 20 000 m2 kontor i Plan 2-5 og ca. 220 leiligheter i Plan 6-15. Hele prosjektet skal miljøsertifiseres i BREEAM på nivå Excellent.


Prosjektet er første fase av planlagt transformasjon i Sandvika Sentrum Øst. Gater og torg rundt den nye bebyggelsen vil samtidig få nye overflater og møblering.


For å informere om fremdrift og arbeider som påvirker naboer og publikum i særlig grad skal denne nettsiden oppdateres kontinuerlig, i hovedsak med infoskriv som etter planen skal publiseres hvert kvartal, og som tar for seg arbeider i nær fremtid.


Se også Skanskas prosjektblogg:


https://blogg.skanska.no/helgerudkvartalet


Foreløpige hovedmilepæler i prosjektet

2023


Oppstart betongarbeider kjeller – 1. kvartal


Oppstart byggearbeider over terreng – 4. kvartal


2024


Ferdigstilt råbygg – 2. kvartal


Første ferdigstilling næringsarealer – 4. kvartal


Første ferdigstilling boliger – 4. kvartal


2025


Siste ferdigstilling næringsarealer – 2. kvartal


Siste ferdigstilling boliger – 3. kvartal

Arbeider i kommende periode

Her publiserer vi informasjonsskriv om arbeider som pågår og er planlagt i kommende periode.Kontaktinformasjon

Prosjektets nabokontakt
Christian Odden - +47 951 29 174
christian@vikos.no

Skanska
Totalentreprenør
www.skanska.no