Helgerudkvartalet - Pattern

Byggestatus

Siste oppdatering


Vi er ferdig med det meste av pigging på fjellknausen ved Kunnskapssenteret og går nå over til sprengning igjen for å komme ned til rett høyde for videre arbeid. På grunn av grunnforholdene må vi sette rørspunt ved Otto Sverdrups plass og dette vil pågå ut neste uke. Dette arbeidet er støyende, men gjennomføres så hurtig det lar seg gjøre.


Byggeprosjektet tar ikke sommerferie, men gjennomføres med full produksjon gjennom juli.


Overordnet om byggeprosjektet

Prosjektet, på til sammen ca. 56 000 m2, gjennomføres som en totalentreprise, der Skanska er totalentreprenør, Øst-Riv er riveentreprenør, og Andenæs Eiendom er byggherre.


Prosjektet innebærer riving av dagens Helgerudgård, Kredittkassegård og P-huset over Jørgen Kanitzgate. Så skal det bygges offentlig tilgjengelig p-hus i kjeller, ca. 4000 m2 forretning i gateplan, ca. 20 000 m2 kontor i Plan 2-5 og ca. 220 leiligheter i Plan 6-15. Hele prosjektet skal miljøsertifiseres i BREEAM på nivå Excellent.


Prosjektet er første fase av planlagt transformasjon i Sandvika Sentrum Øst. Gater og torg rundt den nye bebyggelsen vil samtidig få nye overflater og møblering.


For å informere om fremdrift og arbeider som påvirker naboer og publikum i særlig grad skal denne nettsiden oppdateres kontinuerlig, i hovedsak med infoskriv som etter planen skal publiseres hvert kvartal, og som tar for seg arbeider i nær fremtid.


Se også Skanskas prosjektblogg:


https://helgerudkvartaletblogg.skanska.no/

Foreløpige hovedmilepæler i prosjektet

2021
Oppstart rivearbeider, innvendig - juli
Oppstart rivearbeider, konstruktivt - september
2022

Oppstart grunnarbeider - februar
Oppstart betongarbeider kjeller - oktober
2023

Oppstart byggearbeider over terreng - april
2024

Ferdigstilling næringsarealer, første del - oktober
Ferdigstilling leiligheter, første del - desember
2025

Ferdigstilling hele Helgerudkvartalet - august

Arbeider i kommende periode

Webkamera

Se live bilder fra byggeplassen fra vårt webkamera

Kontaktinformasjon

Prosjektets SHA-rådgiver og nabokontakt
Kirsten Skaare - +47 416 35 160
kirsten.skaare@prodecon.no


Skanska
Totalentreprenør
www.skanska.no


Øst-Riv
Riveentreprenør

www.ost-riv.no