Helgerudkvartalet - Pattern

Byggestatus

Siste oppdatering


Nå skal vi i gang med støping av bunnplate nummer to. Planlagt støp er torsdag 16. mars – og det vil da igjen bli tidligere start på byggeplassen, med biler som kommer fra kl 0530. Arbeidet vil pågå til støpen er ferdig – estimert til senest kl 23. Dette arbeidet er ikke særskilt støyende, men vi vil likevel orientere siden det vil pågå ut over normal arbeidstid på byggeplassen.


Overordnet om byggeprosjektet

Prosjektet, på til sammen ca. 56 000 m2, gjennomføres som en totalentreprise, der Skanska er totalentreprenør, Øst-Riv er riveentreprenør, og Andenæs Eiendom er byggherre.


Prosjektet innebærer riving av dagens Helgerudgård, Kredittkassegård og P-huset over Jørgen Kanitzgate. Så skal det bygges offentlig tilgjengelig p-hus i kjeller, ca. 4000 m2 forretning i gateplan, ca. 20 000 m2 kontor i Plan 2-5 og ca. 220 leiligheter i Plan 6-15. Hele prosjektet skal miljøsertifiseres i BREEAM på nivå Excellent.


Prosjektet er første fase av planlagt transformasjon i Sandvika Sentrum Øst. Gater og torg rundt den nye bebyggelsen vil samtidig få nye overflater og møblering.


For å informere om fremdrift og arbeider som påvirker naboer og publikum i særlig grad skal denne nettsiden oppdateres kontinuerlig, i hovedsak med infoskriv som etter planen skal publiseres hvert kvartal, og som tar for seg arbeider i nær fremtid.


Se også Skanskas prosjektblogg:


https://blogg.skanska.no/helgerudkvartalet

Foreløpige hovedmilepæler i prosjektet

2021
Oppstart rivearbeider, innvendig - juli
Oppstart rivearbeider, konstruktivt - september
2022

Oppstart grunnarbeider - februar
Oppstart betongarbeider kjeller - oktober
2023

Oppstart byggearbeider over terreng - april
2024

Ferdigstilling næringsarealer, første del - oktober
Ferdigstilling leiligheter, første del - desember
2025

Ferdigstilling hele Helgerudkvartalet - august

Arbeider i kommende periode

Her publiserer vi informasjonsskriv om arbeider som pågår og er planlagt i kommende periode.
Informasjonsskriv til naboer Helgerudkvartalet nr26 15. mars 2023


Helgerudkvartalet

Webkamera

Webkamera ute av drift for tiden

Kontaktinformasjon

Prosjektets SHA-rådgiver og nabokontakt
Kirsten Skaare - +47 416 35 160
kirsten.skaare@prodecon.no


Skanska
Totalentreprenør
www.skanska.no