Helgerudkvartalet - Pattern

Byggestatus

Siste oppdatering

Hva skjer på byggeplassen nå?Byggene reiser seg raskt for tiden.


Montering av prefab på bygg S8 næring (kvartalet nærmest E18/sjøen) går for fullt. Elementmontasje i underetasjer S7 (nord, nærmest togstasjon). Arbeidene utføres i en skiftordning. Dette vil medføre arbeidstid fra kl 06 til 22 fra tirsdag til torsdag. Noe arbeider på lørdager vil fortsatt forekomme. Øvrige dager er det normal arbeidstid på prosjektet. Arbeidet med montasje prefab vil pågå utover våren hvor S8 med sine 3 boligtårn ferdigstilles mai/juni og deretter S7 nærmest jernbanen som ferdigstilles sept/okt. Etter dette lukkes bygget suksessivt med tak/fasader/vinduer. Innvendige arbeider pågår parallelt.
Overordnet om byggeprosjektet

Prosjektet, på til sammen ca. 56 000 m2, gjennomføres som en totalentreprise, der Skanska er totalentreprenør, Øst-Riv er riveentreprenør, og Andenæs Eiendom er byggherre.


Prosjektet innebærer riving av dagens Helgerudgård, Kredittkassegård og P-huset over Jørgen Kanitzgate. Så skal det bygges offentlig tilgjengelig p-hus i kjeller, ca. 4000 m2 forretning i gateplan, ca. 20 000 m2 kontor i Plan 2-5 og ca. 220 leiligheter i Plan 6-15. Hele prosjektet skal miljøsertifiseres i BREEAM på nivå Excellent.


Prosjektet er første fase av planlagt transformasjon i Sandvika Sentrum Øst. Gater og torg rundt den nye bebyggelsen vil samtidig få nye overflater og møblering.


For å informere om fremdrift og arbeider som påvirker naboer og publikum i særlig grad skal denne nettsiden oppdateres kontinuerlig, i hovedsak med infoskriv som etter planen skal publiseres hvert kvartal, og som tar for seg arbeider i nær fremtid.


Se også Skanskas prosjektblogg:


https://blogg.skanska.no/helgerudkvartalet


Foreløpige hovedmilepæler i prosjektet

2023


Oppstart betongarbeider kjeller – 1. kvartal


Oppstart byggearbeider over terreng – 4. kvartal


2024


Ferdigstilt råbygg – 2. kvartal


Første ferdigstilling næringsarealer – 4. kvartal


Første ferdigstilling boliger – 4. kvartal


2025


Siste ferdigstilling næringsarealer – 2. kvartal


Siste ferdigstilling boliger – 3. kvartal

Arbeider i kommende periode

Her publiserer vi informasjonsskriv om arbeider som pågår og er planlagt i kommende periode.


Informasjonsskriv til naboer
Kontaktinformasjon

Prosjektets nabokontakt
Christian Odden - +47 951 29 174
christian@vikos.no

Skanska
Totalentreprenør
www.skanska.no