Helgerudkvartalet - Pattern

Byggestatus

Siste oppdatering

Hva skjer på byggeplassen nå?


Nå bygger vi oss oppover fra byggegropa. Det pågår mye arbeid med montering av prefabrikkerte elementer og byggene reiser seg dermed fort fremover.


Vi planlegger nå forseringstiltak med skiftordning for å montere prefab på bygg S8 næring (kvartalet nærmest E18/sjøen) raskere. Dette vil medføre arbeidstid fra kl 06 til 22 fra tirsdag til torsdag. Øvrige dager er det normal arbeidstid på prosjektet. Dette arbeidet vil pågå fra uke 42 til uke 48.


For å redusere ulempene for naboer blir det iverksatt avbøtende tiltak, som for eksempel:


  • Slissing i betong vil kun foregå mellom 7-19. Boring vil være minimalt, f.eks. små hull for å feste støttestag.

  • Lys på kranstammer og utliggere vil naturligvis følge arbeidstiden, men skal være mest mulig rettet mot arbeidsområdet. Der det sveises blir det jo kraftig lys, så her har vi sagt at vi må evt. sette opp duk e.l. for å skjerme naboer.

Byggekamera - følg utviklingen på prosjektet

Overordnet om byggeprosjektet

Prosjektet, på til sammen ca. 56 000 m2, gjennomføres som en totalentreprise, der Skanska er totalentreprenør, Øst-Riv er riveentreprenør, og Andenæs Eiendom er byggherre.


Prosjektet innebærer riving av dagens Helgerudgård, Kredittkassegård og P-huset over Jørgen Kanitzgate. Så skal det bygges offentlig tilgjengelig p-hus i kjeller, ca. 4000 m2 forretning i gateplan, ca. 20 000 m2 kontor i Plan 2-5 og ca. 220 leiligheter i Plan 6-15. Hele prosjektet skal miljøsertifiseres i BREEAM på nivå Excellent.


Prosjektet er første fase av planlagt transformasjon i Sandvika Sentrum Øst. Gater og torg rundt den nye bebyggelsen vil samtidig få nye overflater og møblering.


For å informere om fremdrift og arbeider som påvirker naboer og publikum i særlig grad skal denne nettsiden oppdateres kontinuerlig, i hovedsak med infoskriv som etter planen skal publiseres hvert kvartal, og som tar for seg arbeider i nær fremtid.


Se også Skanskas prosjektblogg:


https://blogg.skanska.no/helgerudkvartalet


Foreløpige hovedmilepæler i prosjektet

2023


Oppstart betongarbeider kjeller – 1. kvartal


Oppstart byggearbeider over terreng – 4. kvartal


2024


Ferdigstilt råbygg – 2. kvartal


Første ferdigstilling næringsarealer – 4. kvartal


Første ferdigstilling boliger – 4. kvartal


2025


Siste ferdigstilling næringsarealer – 2. kvartal


Siste ferdigstilling boliger – 3. kvartal

Arbeider i kommende periode

Her publiserer vi informasjonsskriv om arbeider som pågår og er planlagt i kommende periode.


Informasjonsskriv til naboer Helgerudkvartalet nr29 11 oktober 2023
Kontaktinformasjon

Prosjektets SHA-rådgiver og nabokontakt
Kirsten Skaare - +47 416 35 160
kirsten.skaare@prodecon.no


Skanska
Totalentreprenør
www.skanska.no