Helgerudkvartalet - Pattern
05-03-21 av Helgerudkvartalet

BREEAM miljøsertifisering

Helgerudkvartalet går inn for å oppnå BREEAM Exellent, den nest vanskeligste sertifiseringen. Dette henger høyt. Sandvika er et naturlig knutepunkt som gjør det mulig å gjennomføre utbredt grønn mobilitet. Dette skal Helgerudkvartalet være med på å stimulere, og vil ha alle nødvendige fasiliteter for å tilrettelegge grønn mobilitet. Dette vil for eksempel inkludere førsteklasses sykkelservicestasjon, bilpool og tilrettelegging for forskjellige typer el-sykler.

Det som er viktig for deg, er viktig for oss

Når du skal kjøpe ny bolig er det mange ting du må ta hensyn til. Om boligen er miljøvennlig er kanskje ikke det de fleste av oss har lengst fremme i bevisstheten.

Men om du velger en bolig som har

blitt bygget miljøriktig - for deg og omgivelsene, vil du kunne sove enda bedre om nettene, vel vitende om at du har gjort et godt valg. Vår viktigste medspiller for å skape bedre bomiljøer, er deg som beboer - for der hvor vi avslutter, tar du over. Derfor er det så viktig for oss å ivareta miljøet så bra som mulig gjennom hele prosessen, slik at du kan føle deg trygg på at dine og naturens behov er tatt hånd om. Å ta miljøet på alvor, er å ta hverandre på alvor.

Grønt er mer enn en farge

Vi brenner for miljøvennlige løsninger, og ønsker at dette gjenspeiles i alt vi gjør. Gjennom tydelig miljøledelse ligger de rette verdiene til grunn - fra start til slutt. Alt fra materialvalg, økologi, transport, energi og forurensing til hvordan vi berører eksisterende natur og omgivelser så lite som mulig. Alt for at din bolig skal være energieffektiv, ressurseffektiv, klimavennlig, og uten helse- og miljøskadelige stoffer. Et sted hvor både du og miljøet skal nyte godt av smarte uteområder, gode løsninger for avfallssortering som virker og varer.

Ute – inne – hjemme

Til syvende og sist er det du som skal bo her, og du skal være trygg på at vi har gjort de riktige valgene for deg og for miljøet. Løsninger som gjør hverdagen din bedre, enklere og grønnere. Transportløsninger som er gode og tilgjengelige, uteområder du har lyst til å bruke fordi de er riktig planlagt. Eller innemiljø som ivaretar deg og dine - uansett livsfase. På den måten er vi sammen om miljøet. For når du kjøper ditt neste hjem av oss, velger du bærekraftige løsninger som er bra for deg og fremtiden.