Helgerudkvartalet - Pattern
02-11-21 av Helgerudkvartalet

Invitasjon til kundemøte for boligkjøpere i Helgerudkvartalet

Boligsalget har vært meget bra, og øvrig fremdrift har vært som planlagt.
Riving og øvrige forberedende arbeider er i gang, grunnarbeider har planlagt oppstart
i februar 2022, og vi er på vei mot innflytningsklare leiligheter i slutten av 2024.

Vi ønsker en tett relasjon med dere som våre kunder,
og ønsker å invitere dere på et første kundemøte:

Tirsdag 9. november kl. 17.00 på Folkebadet
Adr: Brambanis vei 2, i Sandvika

Hovedformålet med møtet er at dere skal bli kjent med sentrale aktører i prosjektet og at vi skal bli kjent med dere. På dette møtet stiller representanter fra utbygger, entreprenør, tilvalgskonsulent og megler. Vi vil informere nærmere om prosjektets fremdrift, samt gi dere informasjon om tilvalg- og endringsprosess.

Når det gjelder endringer ber vi om at de som har ønsker om dette sender en endringsforespørsel, med enkel skisse, innen 1. desember 2021. Med endring mener vi vesentlige endringer, som ikke er del av en normal tilvalgsprosess som fører til behov for justering av leilighetstegning, herunder flytting/fjerning av vegger, endre slagretning på dører etc. En endringsforespørsel vil medføre en kostnad på kr. 10 000, for å dekke kostnaden med behandling av endringsforespørselen.

Endringsforespørsler sendes til:
info@helgerudkvartalet.no

Det vil også være mulig å sende endringsforespørsel etter 1. desember, men det vil føre til redusert sannsynlighet for gjennomføring, og mulig høyere kostnader. Vi vil informere mer om dette på kundemøtet.

Det blir selvfølgelig anledning til å stille de spørsmål dere måtte ha og tid til en uformell prat etter møtet.

Meld deg på og håper alle har anledning til å komme!


Med vennlig hilsen

Brigt Aune
Utviklingsdirektør Andenæs Eiendom