Helgerudkvartalet - Pattern

Personvernerklæring

Personvernserklæring


Denne personvernerklæringen gir utfyllende opplysninger om hvilke personopplysninger som samles inn, hvordan de samles inn og hvilke rettigheter du har dersom personopplysninger om deg registreres hos oss. All behandling av personopplysninger skal følge det til enhver tid gjeldende personvernregelverket, herunder GDPR og personopplysningsloven §18 og §19.


Det er frivillig for besøkende å oppgi personopplysninger i forbindelse med bestilling av tjenester som hjemmesiden tilbyr. Den informasjonen som samles inn blir da hentet etter samtykke fra den enkelte, med mindre annet er spesifisert.


Behandlingsansvarlig
Din integritet er viktig for oss og vi er opptatt av å verne om personopplysningenes tilgjengelighet og konfidensialitet. Behandlingsansvarlig for dine personopplysninger ved registrering av interesse for boliger er Røisland & Co Eiendomsmegling AS.


Daglig leder i Røisland & Co Eiendomsmegling AS er hovedansvarlig for behandlingen av personopplysningene.


Behandling av personopplysninger
Røisland & Co Eiendomsmegling AS behandler personopplysninger for å oppfylle avtaler med kunder om å selge boligen deres, markedsføre boliger og foretakets tjenester, som ledd i eiendomsmeglerforetakets kontrolltiltak, samt til statistikk, markedsundersøkelser og kundeanalyser.


Hvor lenge lagrer vi personvernopplysningene dine?


Personopplysninger vil ikke bli lagret lenger enn det som er nødvendig for å oppfylle formålet med behandlingen eller lovpålagte plikter. Eiendomsmeglingsforskriften pålegger oss å oppbevare alle dokumenter som er mottatt eller utarbeidet av foretaket i forbindelse med det enkelte oppdrag i ti år.


Videre vil vi slette personopplysninger om deg dersom du ber oss om det, med mindre vi har en lovpålagt plikt eller annet rettslig grunnlag til å oppbevare personopplysningene videre.


Får andre tilgang til dine personopplysninger?


Vi vil dele dine personopplysninger med offentlige myndigheter i den utstrekning det er nødvendig for å oppfylle våre rettslige forpliktelser.


Vi deler ikke personopplysninger med andre, med mindre dette er nødvendig for å kunne gjennomføre inngåtte avtaler, eller for å kunne utføre oppgaver etter ditt ønske for at en slik avtale kan inngås, herunder oversendelse av personopplysninger til våre oppdragsgivere. Våre samarbeidspartnere på utsendelser av ulikt materiell, har tilgang til kunders navn, telefonnummer og e-post.


Utover dette vil vi ikke dele dine personopplysninger med andre virksomheter med mindre du samtykker til dette.


Bruk av databehandlere
Røisland & Co Eiendomsmegling AS inngår databehandleravtale med alle virksomheter som behandler personopplysninger på vegne av oss. Våre databehandlere kan ikke behandle dine personopplysninger på annen måte enn slik som er avtalt med oss og beskrevet i denne personvernerklæringen.


Hvor lagres dine personopplysninger?
Personopplysninger som behandles av Røisland & Co Eiendomsmegling AS lagres på servere som er lokalisert i Norge. Vi vil i noen tilfeller kunne overføre personopplysninger ut av EU, gjennom plassering av server eller supportpersonell. I slike tilfeller vil overføringen være regulert av egne databehandleravtaler som inneholder EUs standardklausuler. Overføring av personopplysninger til USA vil bare skje til selskaper som er sertifisert etter Privacy Shield.


Rettigheter
Du har rett til innsyn, korrigering eller sletting av personopplysninger eller begrensning av behandlingen som gjelder deg selv, eller til å protestere mot behandlingen samt rett til dataportabilitet. Videre kan du til enhver tid trekke tilbake eventuelle samtykker til behandling av dine personopplysninger.


Du har også rett til ikke å være gjenstand for en avgjørelse som utelukkende er basert på automatisert behandling som har rettsvirkning for, eller på tilsvarende måte i betydelig grad, påvirker deg. Spørsmål eller anmodninger om innsyn i opplysninger som er registrert om deg kan rettes til post@roislandco.no eller eventuelt per post til Røisland & Co Eiendomsmegling AS, Dronning Eufemias gate 16, 0191 Oslo. Dersom du mener at vi behandler personopplysninger i strid med lovverket kan du rette en klage til Datatilsynet.


Endringer
Dersom vi foretar endringer i denne personvernerklæringen, vil endringene bli publisert på denne nettsiden 14 dager før de iverksettes.


Informasjonskapsler
Dette nettstedet inneholder informasjonskapsler, såkalte cookies. Cookies benyttes for forbedringer av brukeropplevelsen på hjemmesiden, statistikk og bestilling av informasjonsmateriell. Om du ikke aksepterer bruken av cookies kan du stenge av cookies via din nettlesers sikkerhetsinnstillinger. Dette innebærer at funksjonaliteten på siden kan begrenses.


Dette nettsted inneholder også lenker til andre hjemmesider. Vi er ikke ansvarlig for innholdet på de eksterne hjemmesidene og ikke heller for deres behandling av personopplysninger.


Om du har noen spørsmål vedrørende vår behandling av personopplysninger er du velkommen til å kontakte oss.

Kontakt oss

Ta kontakt med oss hvis du ønsker mer utfyllende informasjon om boligprosjektet.

Lars Petter Hansrud

Eiendomsmegler

Røisland & Co Eiendomsmegling AS

Ingrid Anne Fossli

Eiendomsmegler

Røisland & Co Eiendomsmegling AS